OBECNÝ VÝKLAD POJMU ARTEFILETIKA
116697154 816302002107630 8941592789533437738 nArtefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních), využívá uměleckých výrazových prostředků k integrativnímu duševnímu rozvoji.
Cílem artefiletiky je poskytnout člověku prostor k objevení vlastních možností a mezí, dát mu šanci nalézt jeho místo ve společnosti a jeho úlohu, podívat se více do vlastních pocitů a posílit a podpořit „zdravé zdroje“ člověka.

JAK ARTEFILETIKU VYUŽÍVÁM JÁ PRO SVÉ KLIENTY
V artefiletice se klade velký důraz na výrazový prostředek = expresi a prožitek.
Mým cílem je navést klienty nedirektivním způsobem za pomoci různých výtvarných technik (akryl, vodovky, tempery, hlína, umělecké směry atd.) a umožnit jim se kreativně vyjádřit a následně na základě sebereflexe a reflexe ostatních ve skupině nahlédnout do nitra, najít symboly a významy důležité pro klienta a navést jej a podpořit „zdravé zdroje“.
K artefiletice využívám imaginativních technik, katatymně imaginativních technik, různých výtvarných směrů, poezii a hudbu. Je mi velmi blízký jungiánský přístup. Mým cílem je, aby lidé, kteří ke mně na artefiletiku přijdou, alespoň na chvíli zapomněli na starosti běžného života, nahlédli, co skrývá jejich podvědomí, a došli k sebepoznání a uvědomění si „Kdo jsem a kde se právě v životě nacházím a kam směřuji, nebo mohu směřovat“. Artefiletika nám může pomoci najít východisko ze situace, ve které se třeba nyní nacházíme a nebo se pomocí výtvarného umění vyjádřit, když zrovna nemůžeme najít ta správná slova.

Mé motto je: K TOMU, ABYCHOM ZJISTILI, CO SE SKRÝVÁ V NAŠEM PODVĚDOMÍ, NEMUSÍME BÝT MALÍŘI - UMĚLCI. VYUŽIJME K TOMU VŠECH DOSTUPNÝCH TECHNIK. STAČÍ POUZE TOUHA A ODVAHA PODÍVAT SE DO SEBE SKRZE VLASTNÍ TVORBU.

copyright © 2020 Jana Karafiátová KaJa ART